Σύνδεσμοι

www.ijf.org - Παγκόσμια Ομοσπονδία Τζούντο (IJF)

www.eju.net - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τζούντο (EJU)

www.hjf.gr -  Ελληνική ομοσπονδία Τζούντο

www.sportsnet.gr - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ)

www.olympics.org - Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC)

www.hoc.gr - Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή