ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολή μαχητικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων. 

Λειτουργούν τμήματα Judo, παιδικό και ενηλίκων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ

MYBACKNUMBER.com